Cho em hỏi cách gỡ bỏ bản QT như thế nào ạ?
Em muốn cài bản mới ạ