Cho hỏi có ai biết bộ truyện nào về main có 2 cơ thể, 1 nam 1 nữ, không? Với lại công pháp tự tạo ra thì có qui định phải tham ngộ bao nhiêu giờ thì mới thành công không?