mình không biết đổi vật phẩm trong bang như thế nào ai biết chỉ với ? À cả nhận quà trên khi đọc truyện trên web kiểu gì ? làm đến nhiệm vụ đấy coi như hủy