Trích dẫn Gửi bởi Lão Đại Xem bài viết
Bạn coi lại tin nhắn mình gửi, sáng mình ấn nhầm từ chối 2 bạn
Lão Đại đẹp trai cho đệ nút rút đậu vs nhé