Các đồng dâm cho em xin truyện thể loại : mạt thế, khoa kỹ/cơ giới nói chung ít dính tới võ tàu càng tốt (như bộ Ta mạt thế căn cứ xe) và có loli thì tuyệt