main tên Diệp sinh . Được thầy chùa nhặt nuôi. Sau đó đưa đến lục đạo tông.truyện tranh tên TRẢM ĐẠO KỶ. Nhưng mik tìm truyện dịc. Ai biết tìm hộ mik nha. Tks