Tình hình là ta muốn tập convert . nếu ai có nhiều chap convert không kịp thì xin share cho ta convert hộ . xong ta sẽ gửi bản convert lại để người share đăng .
Làm không công chỉ mong có gì sai sót mong được chỉ bảo nhiều a .
[email protected]