Ném Gạch
Ta là Băng Thiên, ta đang viết bộ truyện về BnS và ta sẽ cần mọi người giúp đỡ nhiều vì ta mới tập làm tác. Nếu có gì sai sót thì báo vào đây để ta biết mà còn sửa.
Link truyện: http://truyencv.com/bns-chi-toan-nang-game-thu/
Chương: 1-???