web load xong lướt đọc chưa hết trang mà đã tự động xuống cuối trang ,hết quảng cáo tới hiện tượng ngốn ram giờ tới xuống cuối trang ,admin làm ơn quản trị web đang hoàng cái ăn thêm chỉnh sửa lung tung