Ta vẫn theo dõi thường xuyên nhưng biết bao giờ di cư xong chết liền
Chả biết date đến bao giờ nữa